Wettelijk kader

I.F.P.-INVEST N.V. is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen dat wordt bijgehouden door de FSMA (de autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Zij streven naar een eerlijke en correcte behandeling van de financiële consument en naar integere financiële markten.

 

wettelijk kaderFSMA staat in voor het toezicht op

  • de financiële markten
  • informatie van ondernemingen
  • bepaalde categorieën financiële dienstverleners en tussenpersonen
  • de naleving van de gedragsregels door financiële bemiddelaars
  • de commercialisering van de financiële producten voor het grote publiek
  • de aanvullende pensioenen

 

De wetgever heeft de FSMA ook opgelegd een bijdrage te leveren aan de financiële vorming van de spaarders en de beleggers. Een overzicht van de reglementering die van toepassing is op I.F.P.-INVEST N.V. vindt u hier:

 

Reglementering voor I.F.P-INVEST N.V.

 

FSMA Circulaire

 

Transparantie

Voor I.F.P.-INVEST N.V. is transparantie naar de klant van groot belang.

Daarom lichten wij op deze website graag toe hoe I.F.P.-INVEST N.V. handelt bij belangenconflicten en wat de kostenstructuur van het bedrijf is.

 

Belangenconflicten

Kostenstructuur