Activiteiten van I.F.P.-INVEST N.V.

I.F.P.-INVEST N.V. adviseert als onafhankelijk makelaar inzake particuliere vermogens.

 

Hierbij komen juridische, fiscale en financiële technieken aan bod.

 

Onze activiteiten kennen deze opdeling

 • makelaar in Tak-21, Tak-23 en Tak-26 contracten
 • doorlichting beleggingsportefeuilles/ banktegoeden
 • doorlichting verzekeringscontracten
 • doorlichting vennootschapsstructuren
 • doorlichting vastgoedportefeuille, vraag om privaat beheer
 • fiscale optimalisaties
 • successieplanning (handgiften, schenkingen, oprichten van burgerlijke maatschappen, testamenten, huwelijkscontracten)
 • family office: overkoepelende term voor een algemene en onafhankelijke financiële, fiscale en administratieve dienstverlening aan vermogende families. Typische activiteiten: periodiek geconsolideerd vermogensrapport, contacten met banken en vermogensbeheerders, juridische & fiscale optimalisatie, administratieve dienstverlening

 

onafhankelijk makelaarMakelaar in financiële producten

I.F.P.-INVEST N.V. werd door de zogenaamde “Bankcommissie”, nu FSMA (Financial Services and Markets Authority ), erkend onder nummer A 46536 om als makelaar onafhankelijk Tak-21 of Tak-23 of Tak-26-contracten te selecteren.

 

Wij hebben goedkeuring om dit in België, Nederland en Luxemburg te doen.

 

I.F.P.-INVEST N.V. heeft geen kwalificatie als vermogensbeheerder, maar brengt cliënten onafhankelijk onder bij private bankers en vermogensbeheerders, bijvoorbeeld bij oprichting van uw privaat fonds.

 

Wij zijn gespecialiseerd in het opzetten van zogenaamde ‘fonds dédiés' (‘dedicated funds’ of private fondsen) in België en Luxemburg. Het gaat hier om een privé beleggingsfonds voor één cliënt, beheerd door een vermogensbeheerder naar keuze en verpakt in een Tak-23-structuur.

 

Wij bieden een onafhankelijke keuze uit de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Lees hier welke dit zijn.

 

I.F.P.-INVEST N.V. maakt een strenge selectie van beheerders en baseert zich daarbij op:

 • de verhouding tussen het behaalde rendement en het genomen risico
 • de track record of de historiek van de rendementen: hoe langer een beheerder erin slaagt om consistente returns te leveren in verhouding tot het genomen risico, hoe beter
 • ratings van onafhankelijke partijen (oa. Morningstar, Lipper). Deze ratings geven aan hoe een beheerder presteert ten opzichte van anderen voor een zelfde risicocategorie (bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen, mixfondsen defensief, monetaire fondsen in EURO, enz…)
 • kwalitatieve gegevens: de ervaring van de beheerder en zijn team, werkmethode, rapportering,...
 • we nemen geregeld contact met onze belangrijkste beheerders. Zo blijven we voeling houden met de mensen achter de resultaten, hun ideeën, hun belangrijkste strategieën en posities

 

Tak-21, Tak-23 en Tak-26?

 • Tak-21: een verzekeringscontract dat het gestorte kapitaal en een bepaald rendement garandeert, eventueel verhoogd met een winstdeelname.
 • Tak-23: een verzekeringscontract binnen dewelke beleggingsfondsen of individuele lijnen (aandelen, obligaties, termijnrekeningen enz…) kunnen worden ondergebracht. Het kan daarbij gaan om de meest diverse activa: aandelen, obligaties, cash, alle soorten fondsen met of zonder kapitaalgarantie, met of zonder uitkering van dividenden of rentes.
 • Tak-26: een kapitalisatiecontract op naam met een gegarandeerd kapitaal, een gegarandeerd rendement en een mogelijke winstdeelname.